Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-BS524
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý khu du lịch, điểm du lịch
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định thời hạn giải quyết.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (Trung tâm hành chính- chính trị tỉnh, số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa). Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.
Bước 3: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phối hợp với cơ quan quản lý khu du lịch, điểm du lịch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch cho thuyết minh viên.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các qui định của khu, điểm du lịch và của ngành du lịch.
Có đủ sức khoẻ khi hành nghề thuyết minh viên;
Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
Có quốc tịch Việt Nam, thường trú ở địa phương hoặc làm việc tại khu du lịch, điểm du lịch;
Đã tham dự lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch;
Do các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch qui định cụ thể (hiện chưa có qui định cụ thể).
Số bộ hồ sơ: Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định số bộ hồ sơ.
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, Lệ phí 200.000 đồng/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch - Bà Rịa Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-BS524
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Lữ hành
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31