Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-BS589
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước;
+ Thông qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xe tập lái.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép xe tập lái theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 4 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thông qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác.
b) Giải quyết TTHC:
Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp nhận hồ sơ, căn cứ kết quả kiểm tra Cấp giấy phép xe tập lái cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không Cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 3: Nhận Giấy phép xe tập lái tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 4 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), thông qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00), buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Là cơ sở dạy nghề hoặc cơ sở đào tạo lái xe do cơ quan có thẩm quyền thành lập;
Xe tập lái phải đủ tiêu chuẩn theo quy định.
Danh sách xe đề nghị Cấp giấy phép xe tập lái (theo mẫu Phụ lục 13d Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015);
Hồ sơ xe đề nghị Cấp giấy phép xe tập lái gồm: giấy đăng ký xe (bản sao chụp); giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp); giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực (bản sao chụp).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách xe đề nghị Cấp giấy phép xe tập lái
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép lái xe 30.000 đồng/lần/phương tiện (tối thiểu 6 tháng)

0
27