Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-BS600
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước;
+ Thông qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác.
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày có báo cáo thẩm định đủ điều kiện phê duyệt.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư chịu trách nhiệm lập phương án tổ chức giao thông trình và gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc đến cơ quan có thẩm quyền là Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án tổ chức giao thông do tỉnh quản lý.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa), thông qua hệ thống bưu chính bằng hình thức phù hợp khác.
b) Giải quyết TTHC:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản yêu cầu nhà đầu tư, chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành thẩm định hồ sơ. Thời gian thẩm định không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Sau khi có báo cáo thẩm định của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và ý kiến thỏa thuận của Bộ Giao thông vận tải, nếu đủ điều kiện, ra quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông trong thời hạn 03 ngày làm việc. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy Ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 4 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa), thông qua hệ thống bưu chính.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00), buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc phải bao gồm các nội dung sau:
- Phương tiện được phép lưu thông trên đường cao tốc;
- Điều kiện sử dụng các làn đường cao tốc khi: Lưu thông bình thường; chuyển làn; quay đầu phương tiện trong trường hợp khẩn cấp; đi qua các trạm thu phí, trạm kiểm tra tải trọn xe; gặp sự cố, tai nạn và trong những trường hợp đặc biệt;
- Danh sách nút giao và các công trình đặc biệt;
- Tốc độ lưu hành cho phép và khoảng cách an toàn giữa các xe;
- Vị trí, thời gian và thời lượng chiếu sáng;
- Tên, vị trí, lý trình và điều kiện sử dụng các trạm dừng nghỉ, nơi dừng, nơi đỗ xe, trạm thu phí và trạm kiểm soát tải trọng xe;
- Quy định về cảnh báo an toàn giao thông khi thực hiện công việc quản lý, bảo trì;
- Số điện thoại khẩn cấp;
- Phương án cứu hộ, cứu nạn;
- Các thông tin được cung cấp thông qua hệ thống giao thông thông minh: Vị trí các vụ tai nạn, sự cố, sự kiện, điều kiện thời tiết, công trường thi công, địa điểm đang hạn chế điều kiện khai thác, các vi phạm quy tắc giao thông, tư vấn hành trình và các nội dung khác;
- Các thông tin khác: Hình thức, công nghệ thu phí; trạm kiểm tra tải trọng xe; tên và địa chỉ can các cơ quan, đơn vị liên quan đến quản lý, khai thác;
- Phương án tổ chức giao thông đặc biệt.
Tờ trình phê duyệt (bản chính) (theo mẫu phụ lục 2 Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014);
Phương án tổ chức giao thông;
Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án tổ chức giao thông
Tải về

0
33