Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-BS628
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước;
+ Thông qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thẩm định hồ sơ và Cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia . Trường hợp không Cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép. Thời hạn của Giấy phép: Thời hạn tối đa là 12 tháng, đối với Giấy phép cấp cho phương tiện đi lại nhiều lần; Thời hạn tối đa là 60 ngày, đối với Giấy phép cấp cho phương tiện đi một chuyến và Giấy phép cấp cho phương tiện chở hàng nguy hiểm.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ TTHC: Bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam- Campuchia cho phương tiện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nộp theo quy định của pháp luật.
+ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện đi lại nhiều lần và các phương tiện chở hàng nguy hiểm.
+ Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thuộc quyền quản lý của địa phương đi một chuyến.
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 4 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Giải quyết TTHC: - Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trong thời gian 01 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền Cấp giấy phép phải hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thẩm định hồ sơ và Cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia . Trường hợp không Cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 3: Nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 4 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00), buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.
Đơn đề nghị Cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới cho phương tiện (theo mẫu phụ lục III Thông tư số 08/2012/TT- BGTVT ngày 23/3/2012);
Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện;
Bản sao chụp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;
Bản sao Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hàng hóa dễ cháy, dễ nổ đối với người thứ ba; bản sao Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của người kinh doanh vận tải hành khách đối với hành khách.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị Cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới
Tải về

0
24