Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-BS641
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cảng vụ đường thủy nội địa
Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước;
+ Thông qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: a) Đối với phương án thăm dò: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định;
b) Đối với phương án trục vớt: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định. Trường hợp phương án trục vớt phức tạp thì thời hạn phê duyệt không quá 30 ngày làm việc;
c) Đối với phương án trục vớt tài sản chìm đắm gây nguy hiểm, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải tổ chức phê duyệt ngay trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm nhận được hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản phê duyệt.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ TTHC: Bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án thăm dò, phương án trục vớt tài sản chìm đắm đến Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 4 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thông qua hệ thống bưu chính.
Giải quyết TTHC: - Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp nhận hồ sơ kiểm tra số lượng, thành phần hồ sơ trong các trường hợp sau đây:
+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả theo quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định;
+ Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và thực hiện các bước tiếp theo. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt gửi văn bản thông báo và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;
- Trong thời hạn quy định, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản phê duyệt phương án thăm dò, phương án trục vớt tài sản chìm đắm và gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt.
Bước 3: Nhận Văn bản phê duyệt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 4 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00), buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia thăm dò, trục vớt tài sản chìm đắm phải bảo đảm các điều kiện sau:
a) Có đăng ký kinh doanh hoặc được cấp phép hoạt động thăm dò, trục vớt theo quy định.
b) Có kinh nghiệm trong hoạt động thăm dò, trục vớt.
c) Có đội ngũ nhân viên và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của hoạt động thăm dò, trục vớt phù hợp với quy mô của phương án thăm dò, trục vớt đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Tờ trình của tổ chức, cá nhân lập phương án;
Phương án thăm dò, phương án trục vớt theo quy định
+ Phương án thăm dò tài sản bị chìm đắm gồm các nội dung cơ bản sau::
Tên, loại tài sản chìm đắm;
Số lượng, loại hàng chở trên tàu, dầu nhiên liệu của tàu, dầu nhớt của tàu (nếu là tàu thuyền);
Địa điểm tài sản bị chìm đắm;
Cơ quan, đơn vị thực hiện;
Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc;
Phương tiện tham gia và biện pháp thăm dò;
Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thăm dò có ý kiến của đơn vị, tổ chức có chức năng bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trục vớt;
Bàn giao kết quả thăm dò cho cơ quan có thẩm quyền;
Biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường;
Biện pháp phòng, chống cháy, nổ;
Dự toán chi phí thăm dò;
Điều kiện để lựa chọn tổ chức, cá nhân trục vớt (nếu cần).
+ Phương án trục vớt tài sản chìm đắm gồm các nội dung cơ bản sau:
Tên, loại tài sản chìm đắm;
Số lượng, loại hàng chở trên tàu (nếu là tàu thuyền);
Căn cứ tổ chức việc trục vớt;
Kết quả thực hiện phương án thăm dò tài sản chìm đắm (nếu có);
Địa điểm tài sản bị chìm đắm;
Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc;
Phương tiện tham gia và biện pháp trục vớt;
Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình trục vớt có ý kiến của đơn vị, tổ chức có chức năng bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trục vớt;
Biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong quá trình trục vớt;
Biện pháp bảo quản tài sản bị chìm đắm sau khi được trục vớt;
Bàn giao tài sản được trục vớt;
Biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường;
Biện pháp phòng, chống cháy, nổ;
Dự toán chi phí trục vớt;
Điều kiện để lựa chọn tổ chức, cá nhân trục vớt (nếu cần).
+ Đối với phương án thăm dò, phương án trục vớt do chủ tài sản lập và thực hiện trục vớt thì không cần dự toán chi phí thăm dò, chi phí trục vớt.
Ý kiến của Cảng vụ (trừ trường hợp Cảng vụ đề nghị phê duyệt phương án);
Các tài liệu, giấy tờ cần thiết có liên quan khác (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
27