Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-YBA-053418-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Đối với hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tuất từ trần gửi về Sở Lao động - Thương binh và xã hội chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày đối tượng từ trần: Đối với hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí : gửi về Sở Lao động - Thương binh và xã hội chậm nhất Sau 90 ngày kể từ ngày đối tượng từ trần; Trường hợp đặc biệt ( do nguyên nhân khách quan) mà quá thời gian nêu trên vẫn chưa thụ lý được hồ sơ để đề nghị giải quyết chế độ theo qui định thì phải có đơn đề nghị của đối tượng nêu rõ lý do , biên bản xác minh lý do cụ thể của cấp Xã và Văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp Huyện giải trình rõ lý do thụ lý hồ sơ chậm gửi Sở Lao động - Thương binh và xã hội để xem xét giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thân nhân lập bản khai người có công với cách mạng từ trần kèm giấy khai tử
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận vào bản khai của từng người; chuyển bản khai kèm giấy khai tử về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra đối chiếu với hồ sơ người có công đang quản lý tránh giải quyết trùng lắp, lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện, copy dữ liệu và Quyết định dự thảo và kèm bản sao hồ sơ người có công gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
a) Ghép hồ sơ người có công đang quản lý với bản khai, giấy khai tử để hoàn chỉnh hồ sơ tuất.
b) Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quyết định trợ cấp.
Biên bản họp của gia đình có sự uỷ quyền đối với người đứng ra lập hồ sơ và nhận trợ cấp (áp dụng đối với trường hợp hưởng trợ cấp không phải là vợ hoặc chồng)
Xác nhận của Bảo hiểm xã hội cấp Huyện về việc chưa giải quyết chế độ mai táng phí đối với người có công
Các giấy tờ quy định tại tiết b, c, d, đ điểm 1.1 khoản 1, mục XII của Văn bản này
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ tuất từ trần - Yên Bái
Số hồ sơ:
T-YBA-053418-TT
Cơ quan hành chính:
Yên Bái
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
29