Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-YBA-113481-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: (03) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân có nhu cầu xin cấp thẻ xông hơi khử trùng đến trực tiếp Chi cục bảo vệ thực vật - Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hoặc tìm hiểu qua Cổng thông tin điện tử Yên Bái để được hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa - Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái. Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc (từ thứ 2 - thứ 6)
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp làm lại cho kịp thời
Bước 3: Công chức trả chứng chỉ theo đúng giấy hẹn. Trong trường hợp nhận hộ thì phải có giấy uỷ quyền theo quy định. Thời gian trao trả chứng chỉ được ghi trên giấy hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thẻ xông hơi khử trùng được cấp cho cá nhân có đủ điều kiện sau:
Phải qua tập huấn về xông hơi khử trùng và được cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành kiểm tra trình độ chuyên môn, tay nghề
Có Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo qui định
Đơn đề nghị cấp Thẻ xông hơi khử trùng, theo mẫu Phụ lục 8
Bản sao chụp kết quả học tập về hoạt động xông hơi khử trùng (có mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực
Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày cấp
Bản sao chụp Giấy chứng minh nhân dân (có mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực
Hai ảnh chân dung 2 x 3cm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp thẻ xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa) - Yên Bái
Số hồ sơ:
T-YBA-113481-TT
Cơ quan hành chính:
Yên Bái
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28