Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-YBA-113715-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; các tổ chức, cá nhân có thể đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái để được hướng dẫn việc lập hồ sơ vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết)
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái, địa chỉ: Đường Yên Ninh, Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện doanh nghiệp hoặc người đại diện theo uỷ quyền nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ.
o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
o Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định của pháp luật.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).
Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và Đăng ký thuế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo bước sau:
o Người đại diện doanh nghiệp xuất trình Giấy hẹn.
o Công chức trao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế, Công chức viết biên lai thu lệ phí, người đại diện doanh nghiệp nộp lệ phí tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thời gian trao trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Phụ lục III-5) Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp thay đổi bổ sung ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với thay đổi, bổ sung ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với tr ường hợp giảm vốn điều lệ)
Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực
Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế đối với doanh nghiệp được thành lập trước khi Thông tư liên tịch số 05/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 có hiệu lực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Phụ lục III-5)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký kinh doanh 20.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của toà án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Yên Bái
Số hồ sơ:
T-YBA-113715-TT
Cơ quan hành chính:
Yên Bái
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27