Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-YBA-114319-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải Yên Bái
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải Yên Bái
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời gian cấp phù hiệu, biển hiệu tối đa 01 ( một ) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phù hiệu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nhu cầu xin cấp phù hiệu “Xe hợp đồng” đến phòng vận tải – Sở giao thông vận tải Yên Bái để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ
Bước 2: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại phòng vận tải vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần trừ ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần. Chuyên viên sẽ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ theo đúng quy định.
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ đầy đủ, viết giấy hẹn ngày trả kết qủa
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu, thông báo và hướng dẫn cho Doanh nghiệp, hộ kinh doanh những thủ tục thiếu và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ
Bước 3: Trả kết quả
+ Trao phù hiệu “xe hợp đồng “ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
+ Nếu nhận hộ phải xuất trình giấy uỷ quyền hoặc chứng minh nhân dân
Văn bản đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải
Bản photo giấy đăng ký của những xe đề nghị cấp phù hiệu (trừ trường hợp xe chạy tuyến cố định đề nghị cấp phù hiệu lần đầu)
Đối với trường hợp cấp lại phù hiệu, biển hiệu phải kèm theo báo cáo: việc thực hiện các quy định về trật tự, an toàn giao thông, chất lượng dịch vụ đã đăng ký (đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký chất lượng dịch vụ), việc chấp hành biểu đồ chạy xe tuyến cố định của các phương tiện trong thời gian sử dụng phù hiệu, biển hiệu đã cấp
Đối với trường hợp đổi phù hiệu, biển hiệu do mờ hoặc hỏng thì hồ sơ đề nghị đổi lại được miễn các nội dung nêu tại điểm c.2, c.3
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phù hiệu “Xe hợp đồng” - Yên Bái
Số hồ sơ:
T-YBA-114319-TT
Cơ quan hành chính:
Yên Bái
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
43