Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-YBA-116743-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Yên Bái
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh và Sở Lao động và thương binh xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức tự chuẩn bị hồ sơ hoặc có thể đến phòng Kỹ thuật an toàn môi trường Sở Công thương tỉnh Yên Bái để được hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Văn phòng Sở Công Thương Yên Bái (603, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Công chức phòng Kỹ thuật an toàn môi trường tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ. Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì thống nhất thời gian kiểm tra thực tế.
- Trường hợp thiếu hồ sơ hoặc không hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ theo quy định.
Bước 3: - Nộp tiền lệ phí tại văn phòng bộ phận kế toán Văn phòng Sở Công Thương Yên Bái.
- Trả kết quả tại phòng Kỹ thuật an toàn môi trường Sở Công Thương vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) vào mục đích khai thác khoáng sản yêu cầu về giám đốc điều hành mỏ Theo Thông tư số 15/2009/TT-BCT ngày 25/6/2009 của Bộ Công Thương quy định tiêu chuẩn trình độ, năng lực của giám đốc điều hành mỏ
- Đơn xin cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Thủ trưởng đơn vị ký (Theo mẫu);
- Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự quy định tại Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định này;
- Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập đơn vị, đăng ký kinh doanh;
- Bản sao hợp lệ giấy phép hoạt động khoáng sản đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản;
- Thiết kế nổ mìn đối với khai thác khoáng sản quy mô công nghiệp, Phương án nổ mìn đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản. Thiết kế hoặc phương án nổ mìn phải được lãnh đạo đơn vị duyệt. Trường hợp nổ mìn trong khu vực dân cư, khu vực có các di tích lịch sử, văn hoá, các công trình an ninh, quốc phòng hoặc các công trình quan trọng khác của quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng do nổ mìn, thiết kế nổ mìn phải được cơ quan cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phê duyệt;
- Hồ sơ kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thoả mãn các quy định tại TCVN 4586-1997 có xác nhận của cơ quan chức năng tại thời điểm xin cấp (nếu đơn vị có kho, thiết bị nổ mìn, và phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp riêng);
- Quyết định bổ nhiệm Người chỉ huy nổ mìn của Thủ trưởng đơn vị (kèm theo các văn bằng chứng chỉ có liên quan của người được bổ nhiệm);
- Danh sách trích ngang Thợ mìn hoặc người lao động làm công việc có liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng VLNCN (mẫu 1a)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp lại (không có thay đổi về địa điểm, điều kiện sử dụng VLNCN) 1.500.000 đồng.
Cấp mới: 3.000.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) vào mục đích khai thác khoáng sản - Yên Bái
Số hồ sơ:
T-YBA-116743-TT
Cơ quan hành chính:
Yên Bái
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
38