Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-YBA-122265-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND Cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Quyết định 03/2009/QĐ-Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí và lệ phí miễn giảm các loại phí, lệ phí, bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ.
- Trường hợp đầy đủ, hợp lý thì công chức viết giấy hẹn;
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung.
Bước 3: Trả kết quả vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Ủy ban nhân dân cấp xã
- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng tạm (theo mẫu);
- Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
- Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất và các công trình liền kề nếu có do chủ nhà ở tự vẽ (theo mẫu).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp phép xây dựng tạm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân. Mức thu: 50.000 đồng/lần cấp phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp xã - Yên Bái
Số hồ sơ:
T-YBA-122265-TT
Cơ quan hành chính:
Yên Bái
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
27