Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-YBA-126062-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị thủ tục đầy đủ theo quy định. Người xin trợ cấp đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để được hướng dẫn việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục.
Bước 2: Ủy ban nhân dân xã, phường thẩm định, kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện thì thực hiện công khai hồ sơ đối tượng xin trợ cấp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thời gian công khai là 30 ngày, trong thời gian công khai không có ý kiến thắc mắc thì hồ sơ trên mới đảm bảo trình Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Bước 3: Định kỳ cán bộ lao động xã hội của xã, phường, thị trấn nộp hồ sơ đã được xét duyệt của Ủy ban nhân dân xã, phường chuyển về phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện
Bước 4: Cán bộ phòng Lao động Thương binh và Xã hội sau khi tiếp nhận hồ sơ kiểm tra các thủ tục pháp lý của hồ sơ, nếu đầy đủ tiến hành thẩm định và trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt
Bước 5: Ủy ban nhân dân huyện ra Quyết định phê duyệt trợ cấp. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện thực hiện chi trả trợ cấp thông qua Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
+ Đơn đề nghị đề nghị trợ cấp xã hội (có xác nhận của thôn, tổ nhân dân nơi đối tượng đang cư trú tại xã, phường, thị trấn).
+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng xin trợ cấp (có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú và đăng ký hộ khẩu).
+ Đơn của người nhận nuôi có ý kiến đồng ý của người giám hộ hoặc người đang nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi (có xác nhận của thôn, tổ nhân dân nơi đối tượng đang cư trú tại xã, phường, thị trấn).
+ Sơ yếu lý lịch của cá nhân hoặc chủ hộ gia đình nuôi dưỡng trẻ em có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, kèm theo bản sao công chứng giấy chứng minh thư nhân dân (có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã phường, thị trấn nơi đang cư trú và đăng ký hộ khẩu).
+ Bản sao giấy khai sinh; Sơ yếu lý lịch của trẻ em (có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã phường, thị trấn nơi đang cư trú và đăng ký hộ khẩu).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội theo mẫu số 01.
Tải về
Đơn nhận nuôi trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi theo mẫu số 1b
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hỗ trợ gia đình nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi - Yên Bái
Số hồ sơ:
T-YBA-126062-TT
Cơ quan hành chính:
Yên Bái
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
24