Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-YBA-126882-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu quy định của pháp luật
+ Viết đơn xin cấp phép đánh đất, san hạ nền nhà, bạt mái taluy theo mẫu (tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn) có xác nhận của chính quyền địa phương.
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh sử dụng đất hợp pháp.
+ Đến cơ quan, đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân thiết kế hồ sơ san tạo, bạt mái taluy.
+ Kê khai và nộp phí, lệ phí bảo vệ môi trường tại cơ quan thuế theo khối lượng san tạo trong hồ sơ thiết kế.
+ Thoả thuận với các chủ sử dụng đất nằm trong vùng đánh (nếu là trường hợp sử dụng đất vườn, đồi... của chủ sử dụng đất đó).
+ Mặt bằng vị trí nơi đổ đất có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đổ đất.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng trực một cửa Ủy ban nhân dân cấp huyện (thành phố) vào các ngày làm việc trong tuần
Bước 3: Trả kết quả tại phòng trực một cửa cấp huyện (thành phố) vào các ngày làm việc trong tuần
Đơn xin cấp phép đánh đất, hạ nền, bạt mái taluy
Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước khu đất xin san tạo mặt bằng, bạt mái taluy
Biên bản thoả thuận đồng ý của chủ sử dụng đất liền kề có sự chứng kiến của chính quyền địa phương (Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn) nơi cư trú, nếu là trường hợp bạt mái taluy không phải là phần đất của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính này
Hồ sơ thiết kế san tạo, bạt mái taluy có đóng dấu cơ quan, tổ chức có đủ tư cách pháp nhân
Biên lai thu phí, lệ phí môi trường theo khối lượng san tạo
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép đánh đất, san hạ nền nhà, bạt mái ta luy - Yên Bái
Số hồ sơ:
T-YBA-126882-TT
Cơ quan hành chính:
Yên Bái
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

2
37