Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-YBA-130086-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép đặt văn phòng điều hành
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận một cửa Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
Bước 2: - Cán bộ thụ lý hồ sơ cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài thuộc trực tiếp xem xét hồ sơ đăng ký
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ thụ lý dự thảo Giấy xác nhận trình lãnh đạo tổng hợp xem xét trước khi trình lãnh đạo Sở ký xác nhận
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có nội dung cần làm rõ, cán bộ thụ lý yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ để thực hiện việc cấp Giấy xác nhận
Bước 3: - Sau khi Giấy xác nhận đã được lãnh đạo Sở ký, cán bộ thụ lý cấp cho nhà thầu tại Phòng Hành chính, yêu cầu nhà thầu ký nhận vào sổ theo dõi. Sổ theo dõi dùng chung cho việc nhận hồ sơ và trả Giấy xác nhận được lưu giữ tại Phòng Hành chính
- Giấy xác nhận được sao thành 02 (hai) bản. Một bản cấp cho nhà thầu, một bản lưu tại Văn phòng Sở
Đơn đăng ký
Bản sao có chứng thực giấy phép thầu do Bộ Xây dựng cấp (Nhà thầu không phải gửi bản sao những giấy phép thầu do Sở Xây dựng cấp)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam - Yên Bái
Số hồ sơ:
T-YBA-130086-TT
Cơ quan hành chính:
Yên Bái
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
15