Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-YBA-175983-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: - Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái (27-Đinh Tiên Hoàng, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái)
- Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
• Nhân viên văn thư có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép, trình Lãnh đạo Sở xem xét, giao cho phòng quản lý Công nghệ & SHTT thẩm định.
• Chuyên viên thẩm định có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ.
• Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: trong thời gian 5 ngày làm việc, chuyên viên phải thông báo tới cơ sở để bổ sung hoàn thiện.
• Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, hợp lệ, sở Khoa học và công nghệ phải tổ chức thẩm định, kiểm tra thực tế. Căn cứ kết quả kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy định cấp phép (TCVN 6561:1999), trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kiểm tra, Sở Khoa học và Công nghệ phải tiến hành cấp hoặc từ chối cấp phép.
• Trường hợp cơ sở còn tồn tại cần khắc phục, chuyên viên phải thông báo cho cơ sở bằng văn bản để khắc phục những điểm còn thiếu sót.
• Trường hợp đủ điều kiện, chuyên viên phải ghi phiếu hẹn để thông báo cho cơ sở
Bước 3: - Nhận giấy phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong văn phòng sở Khoa học và Công nghệ, theo các bước:
• Kế toán Sở viết phiếu nộp phí, lệ phí. Người nhận giấy phép đem phiếu đến nộp cho thủ quỹ tại Văn phòng Sở.
• Chuyên viên kiểm tra chứng từ nộp phí, lệ phí và yêu cầu người nhận giấy phép ký nhận vào sổ theo dõi cấp giấy phép.
Thời gian trả giấy phép: trong giờ hành chính, tất cả các ngày làm việc trong tuần
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thời hạn hiệu lực Giấy phép tiến hành công việc bức xạ 3 năm
Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ
Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn bức xạ
Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hành nghề
Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin đã khai báo, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải tiến hành xác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Bản sao hợp đồng dịch vụ xác định liều chiếu xạ cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân
Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ như sau:
+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ có dán ảnh theo mẫu;
+ Bản sao giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo;
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm;
+ Phiếu khám sức khỏe tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;
+ 03 ảnh cỡ 3 x 4
Bản dịch các tài liệu tiếng nước ngoài
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế theo mẫu 02-III/ATBXHN quy định tại Phụ lục III
Tải về
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ có dán ảnh theo mẫu 05-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ theo mẫu 01- II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II
Tải về
Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn bức xạ theo mẫu 01-I/ATBXHN quy định tại Phụ lục I
Tải về
Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế theo mẫu 06-I/ATBXHN quy định tại Phụ lục I
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ 100.000đ/01 giấy phép
Phí thẩm định để cấp giấy phép sử dụng máy X quang trong y tế + Thiết bị X quang chụp răng: 1.500.000đ/01 thiết bị; + Thiết bị X quang chụp vú: 1.500.000đ/01 thiết bị; + Thiết bị X quang di động: 1.500.000đ/01 thiết bị; + Thiết bị X quang chuẩn đoán thông thường: 2.000.000đ/01 thiết bị; + Thiết bị X quang đo mật độ xương: 2.000.000đ; + Thiết bị X quang tăng sáng truyền hình: 4.000.000đ/ 01 thiết bị; + Thiết bị X quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 6.000.000đ/01 thiết bị; + Hệ thiết bị PET/CT: 12.000.000đ/01 thiết bị
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
28