Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-YBA-181469-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực thống kê: Môi trường, Xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tìm hiểu và được hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật
Bước 2: - Nộp Hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy nhận hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần
Bước 3: - Nhận văn bản xác nhận tại Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp người đến nhận hộ thì phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân và Giấy uỷ quyền
- Thời gian trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Thương nhân có cơ sở sản xuất trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tái chế phải có đủ điều kiện: có kho, bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm các điều kiện về môi trường; có đủ năng lực xử lý các tạp chất đi kèm với phế liệu nhập khẩu; có công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu đạt tiêu chuẩn môi trường
- Thương nhân nhập khẩu ủy thác phế liệu cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu có hợp đồng nhập khẩu ủy thác ký với thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế có đủ điều kiện như trên
- Thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế phải: có kho, bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm các điều kiện về môi trường, có đủ năng lực xử lý các tạp chất đi kèm với phế liệu nhập khẩu thuộc chủ sở hữu hoặc thuê dài hạn từ 01 năm trở lên và phải bán hết phế liệu nhập khẩu sau 03 tháng kể từ ngày phế liệu nhập khẩu về đến cửa khẩu Việt Nam
- Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- Các mặt hàng cấm nhập khẩu và nhập khẩu có điều kiện theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/11/2006 của Chính phủ “quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài” không thuộc đối tượng và điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu
Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu theo mẫu (phụ lục 01)
Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Phiếu xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của thương nhân trực tiếp sản xuất sử dụng phế liệu về kho bãi chứa phế liệu
Bản sao Báo cáo giám sát môi trường đợt gần nhất, nhưng không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp Giấy xác nhận (đối với thương nhân sản xuất) hoặc Bản sao các Hợp đồng bán phế liệu của kỳ nhập khẩu trước (đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu - Yên Bái
Số hồ sơ:
T-YBA-181469-TT
Cơ quan hành chính:
Yên Bái
Lĩnh vực:
Môi trường, Xuất nhập khẩu
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27