Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-YBA-181475-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp sử dụng lao động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Quản lý lao động, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ ra thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày
Bước 4: Công chức tiếp nhận hồ sơ thẩm định, kiểm tra tính pháp lý hồ sơ, ra thông báo về việc đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, yêu cầu doanh nghiệp bổ sung). Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
Bước 5: Chuyển thông báo về doanh nghiệp đăng ký
Văn bản đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập (Mẫu phụ lục 06)
Bản sao Hợp đồng nhận lao động thực tập (dịch sang tiếng Việt)
Tài liệu chứng minh việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động (hộ chiếu)
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy xác nhận ký quỹ của doanh nghiệp do ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ cấp theo quy định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày - Yên Bái
Số hồ sơ:
T-YBA-181475-TT
Cơ quan hành chính:
Yên Bái
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
19