Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-YBA-181523-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Buớc 2: Nhà đầu tư nộp Hồ sơ tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Yên Bái, nhận phiếu giao nhận có hẹn ngày trả kết quả. Thời gian nộp hồ sơ vào các giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
Bước 3: Phòng Quản lý quy hoạch xây dựng và Môi trường tiếp nhận hồ sơ thụ lý giải quyết và trả kết quả cho nhà đầu tư theo thời gian quy định.
Thời gian nhận kết quả: vào các giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
Đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch ( theo mẫu )
Biên bản giao nhận mặt bằng thuê đất
Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện
Thuyết minh tóm tắt ( dự kiến quy mô xây dựng )
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng - Yên Bái
Số hồ sơ:
T-YBA-181523-TT
Cơ quan hành chính:
Yên Bái
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
27