Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-YBA-196204-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ đầu tư hoặc bên mời thầu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp phát hành tới các nhà thầu mua hồ sơ mời thầu tại trụ sở của chủ đầu tư hoặc bên mời thầu
Thời hạn giải quyết: Đối với đấu thầu trong nước dành cho các gói thầu thông thường: Tối thiểu 10 ngày kể từ khi thông báo mời thầu lần đầu, đối với đấu thầu rộng rãi, hoặc tối thiểu 5 ngày kể từ khi gửi thư mời thầu, đối với đấu thầu hạn chế, hoặc đấu thầu rộng rãi đã qua sơ tuyển sẽ phát hành HSMT, cho tới trước thời điểm đóng thầu (Tối thiểu là 15 ngày); Đối với đấu thầu trong nước dành cho gói thầu quy mô nhỏ: Kể từ khi thông báo mời thầu lần đầu, đối với đấu thầu rộng rãi, hoặc từ khi gửi thư mời thầu, đối với đấu thầu hạn chế, hoặc đấu thầu rộng rãi, đã qua sơ tuyển sẽ phát hành hồ sơ mời thầu cho tới trước thời điểm đóng thầu (Tối thiểu là 10 ngày); Đối với đấu thầu quốc tế: Tối thiểu 10 ngày kể từ khi thông báo mời thầu lần đầu, đối với đấu thầu rộng rãi, hoặc tối thiểu 7 ngày kể từ khi gửi thư mời thầu, đối với đấu thầu hạn chế, hoặc đấu thầu rộng rãi, đã qua sơ tuyển sẽ phát hành hồ sơ mời thầu cho tới trước thời điểm đóng thầu (Tối thiểu là 30 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận danh sách nhà thầu đến mua hồ sơ mời thầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sau khi Bên mời thầu thông báo mời thầu rộng rãi hoặc gửi thư mời thầu cho nhà thầu trong danh sách mời tham gia đấu thầu; Bên mời thầu bán HSMT tới trước thời điểm đóng thầu cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi, cho các nhà thầu trong danh sách mời tham gia đấu thầu (trường hợp áp dụng thủ tục sơ tuyển, lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu đối với gói thầu tư vấn)
Hồ sơ mời thầu
Số bộ hồ sơ: Bằng số lượng nhà thầu mua HSMT (bộ)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đối với đấu thầu quốc tế Mức giá bán theo thông lệ quốc tế
Lệ phí một bộ hồ sơ mời thầu (bao gồm cả thuế), trừ gói thầu dịch vụ tư vấn đối với đấu thầu trong nước Do chủ đầu tư quyết định căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu nhưng tối đa là 1.000.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phát hành hồ sơ mời thầu - Yên Bái
Số hồ sơ:
T-YBA-196204-TT
Cơ quan hành chính:
Yên Bái
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
56