Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-YBA-228995-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải Yên Bái
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải Yên Bái
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép lái xe
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh có nhu cầu xin Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đến phòng vận tải – Sở giao thông vận tải Yên Bái để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng vận tải vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần trừ ngày lễ, ngày chủ nhật. Chuyên viên sẽ kiểm tra thẩm định tính pháp lý của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ đầy đủ nhận hồ sơ và viết giấy hẹn ngày trả kết quả
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu chuyên viên có trách nhiệm thông báo cho Doanh nghiệp kinh doanh những thủ tục thiếu và yêu cầu bổ sung, sửa đổi hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ
Bước 3: Trả kết quả:
- Trả kết quả tại Phòng vận tải
+ Nộp lệ phí tại phòng vận tải
+ Trao Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh
+ Trường hợp lấy hộ phải có giấy uỷ quyền hoặc chứng minh nhân dân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo điều 11 Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ
Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã:
+ Giấy đề nghị cấp Giấy phép (hoặc giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép) theo mẫu phụ lục 02
+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
+ Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải
+ Phương án kinh doanh
+ Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi ngoài các quy định tại các Điểm a, b, c, Khoản 1 Điều 19 còn phải có thêm: Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông; bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đơn vị đã thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO gửi bản sao chụp giấy chứng nhận)
+ Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ còn phải có thêm văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông
Đối với hộ kinh doanh:
+ Giấy đề nghị cấp Giấy phép (hoặc giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép) theo mẫu phụ lục 02
+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị cấp Giấy phép (hoặc giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí cấp giấy phép 50.000 đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Yên Bái
Số hồ sơ:
T-YBA-228995-TT
Cơ quan hành chính:
Yên Bái
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26