Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-YBA-245469-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Y tế
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Giám đốc Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động, nếu không cấp giấy phép hoạt động thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do
- Giấy phép hoạt động được cấp một lần cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh hoặc xem trên Cổng thông tin điện tử Yên Bái ( http://www.yenbai.gov.vn ) để được hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế Yên Bái, Địa chỉ: 656 đường Yên Ninh - thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái.
- Khi đến nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động cần mang theo bản gốc các loại giấy tờ cần thiết, các loại văn bằng, chứng chỉ chuyên môn để đối chiếu
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Y tế khi nhận hồ sơ kiểm tra tính xác thực, hợp lệ nội dung hồ sơ (nếu chưa đầy đủ cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp), nếu hồ sơ đầy đủ thu lệ phí và ghi phiếu tiếp nhận, hẹn trao cho người nộp hồ sơ
Bước 4: Lập danh sách và tiến hành thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng tư vấn
Bước 5: Đoàn thẩm định tiến hành thẩm định cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định; Đoàn thẩm định họp, xem xét thống nhất danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động có sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng tư vấn, thảo quyết định cấp giấy phép hoạt động, in giấy phép, trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt
Bước 6: Trả giấy phép hoạt động vào các ngày làm việc trong tuần theo thời gian hẹn tại phiếu tiếp nhận
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được đăng ký
- Thông tư số 41/2011/TT-BYT về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động
Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài
Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Thông tư 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế
Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện Nhà nước thực hiện theo quy định tại Quyết định số 5571/Q Đ - BYT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành mẫu Điều lệ tổ chức và hoạt động của bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; đối với bệnh viện tư nhân thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo - Thông tư 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế và phương án hoạt động ban đầu đối với bệnh viện
Bản sao có chứng thực hợp đồng với công ty dịch vụ hàng không để vận chuyển người bệnh đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh ra nước ngoài; Thông tư 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế và phương án hoạt động ban đầu đối với bệnh viện
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Tải về
Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Tải về
Điều lệ tổ chức và hoạt động của bệnh viện tư nhân
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Tải về
Phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp, cấp lại giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 350.000 đồng
Phí thẩm định cấp Giấy phép hoạt động 1.500.000 đồng/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - Yên Bái
Số hồ sơ:
T-YBA-245469-TT
Cơ quan hành chính:
Yên Bái
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29