Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-YBA-BS293
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Y tế
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Y tế (bộ phận một cửa) hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã.Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh hoặc xem trên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Yên Bái ( soyte.yenbai.gov.vn ) để được hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ Sở Y tế (bộ phận một cửa).
Địa chỉ: 656 đường Yên Ninh - thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái.
- Khi đến nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động cần mang theo bản gốc các loại giấy tờ cần thiết, các loại văn bằng, chứng chỉ chuyên môn để đối chiếu.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Y tế khi nhận hồ sơ kiểm tra tính xác thực, hợp lệ nội dung hồ sơ (nếu chưa đầy đủ cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp), nếu hồ sơ đầy đủ thu lệ phí và ghi phiếu tiếp nhận, hẹn trao cho người nộp hồ sơ.
Bước 4: Lập danh sách và tiến hành thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng tư vấn.
Bước 5: Đoàn thẩm định tiến hành thẩm định cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định; Đoàn thẩm định họp, xem xét thống nhất danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động có sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng tư vấn, thảo quyết định cấp giấy phép hoạt động, in giấy phép, trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.
Bước 6: Trả giấy phép hoạt động vào các ngày làm việc trong tuần theo thời gian hẹn tại phiếu tiếp nhận.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
(Điều 36 Thông tư số 41/2011/TT-BYT; Khoản 16, Điều 1 Thông tư số 41/2015/TT-BYT);
1. Cơ sở vật chất:
a) Bảo đảm thiết kế theo quy định tại Quyết định số 2271/2002/QĐ - BYT ngày 17 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn thiết kế Trạm y tế cơ sở - Tiêu chuẩn ngành.
b) Bảo đảm các điều kiện về quản lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;
c) Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.
2. Thiết bị y tế:
- Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt.
3. Tổ chức, nhân sự:
a) Người chịu trách nhiệm chuyên môn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Là bác sỹ, y sỹ có chứng chỉ hành nghề.
- Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng.
b) Số lượng người hành nghề thuộc trạm y tế cấp xã phải đáp ứng điều kiện quy định tại Mục IV của Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước.
c) Đối với bác sỹ về công tác tại các trạm y tế xã thuộc các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà chưa có chứng chỉ hành nghề thì được khám, kê đơn, điều trị các bệnh thông thường theo phân công nhiệm vụ bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm y tế huyện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự phân công này.”
4. Phạm vi hoạt động chuyên môn:
a) Trạm xá, trạm y tế cấp xã thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và được Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt;
b) Nhân viên y tế thôn, bản thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu theo sự phân công và chỉ đạo về chuyên môn của Trưởng Trạm y tế xã.
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (Phụ lục 13- Thông tư 41/2015/TT-BYT);
Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề theo danh sách đăng ký nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Phụ lục 14- Thông tư 41/2015/TT-BYT);
Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề;
Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Thông tư số 41/2011/TT-BYT);
Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã - Yên Bái
Số hồ sơ:
T-YBA-BS293
Cơ quan hành chính:
Yên Bái
Lĩnh vực:
Y tế
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [10]
Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Yên Bái
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp - Yên Bái
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả - Yên Bái
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc - Yên Bái
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm - Yên Bái
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - Yên Bái
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền - Yên Bái
Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn (Áp dụng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế và bệnh viện tư nhân, bệnh viện trực thuộc các bộ, ngành khác đã được Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động) - Yên Bái
Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền - Yên Bái
Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Yên Bái

0
38