Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: TT-DNA-BS314
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc đối với lưới điện trung thế trên không hoặc 10 ngày làm việc đối với lưới điện trung thế ngầm, kể từ ngày nhận được đầy đủ các giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép thi công xây dựng công trình điện
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện để lấy mẫu Đơn đề nghị cấp phép thi công xây dựng công trình điện và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu
Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ (01 bộ) tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện
- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ
- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn để bổ sung kịp thời
Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả thủ tục hành chính. Trường hợp không đủ điều kiện, sẽ nhận văn bản trả lời của UBND huyện về nội dung không phù hợp
- Thời gian nhận và trả hồ sơ:
+ Sáng: Từ 7h đến 11h30
+ Chiều: Từ 13h đến 16h30
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng công trình điện trung thế thuộc phạm vi phải cấp phép xây dựng theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng
Đơn đề nghị cấp phép thi công xây dựng công trình theo tuyến (theo mẫu)
Văn bản xác nhận phù hợp quy hoạch phát triển điện lực tỉnh của Sở Công Thương (nếu là công trình xây dựng mới)
Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của các tổ chức, cá nhân thiết kế (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động điện lực (phù hợp với cấp công trình) của pháp nhân đơn vị thiết kế
Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề thiết kế điện (phù hợp với cấp công trình) của cá nhân chủ trì thiết kế
Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường
Bảng cam kết tiến độ thi công xây dựng
Kế hoạch tái lập mặt đường, vỉa hè (nếu có)
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình điện, trong đó thể hiện các vị trí đào đường, vỉa hè (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của các tổ chức, cá nhân thiết kế (theo Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)
Tải về
Đơn đề nghị cấp phép thi công xây dựng công trình theo tuyến (theo Phụ lục số 06 - Mẫu 02 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí 100.000 đồng/01 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép thi công xây dựng công trình điện trung thế - Đồng Nai
Số hồ sơ:
TT-DNA-BS314
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Điện lực
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
20