Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 21-40 trong 3063 TTHC

Số hồ sơ: T-HNA-120832-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Tờ trình xin phê duyệt Dự án đầu tư

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DKN-147657-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BPC-023136-TT-SĐ

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DNA-210855-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BCT-159177-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QBI-BS249

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-CBA-152166-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HNA-120850-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Tờ trình xin phê duyệt Dự án đầu tư

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BPC-023138-TT-SĐ

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện:

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-AGI-049810-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HNO-102984-TT-SĐ

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LAN-129421-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án (hạng mục công trình) hoàn thành

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BPC-023266-TT-SĐ

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HNA-120843-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Tờ trình xin phê duyệt Dự án đầu tư

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BPC-023240-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Công văn góp ý chuyên ngành

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BNI-081684-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS34

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BPC-018554-TT-SĐ

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

0
23