Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 141-160 trong 3063 TTHC

Số hồ sơ: T-QNG-BS48

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-AGI-BS01

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DLA-039437-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-VPH-084995-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản của Sở KHĐT về việc gia hạn thời gian thi công

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-SLA-100963-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HNA-147571-TT-SĐ

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Phê duyệt Dự án đầu tư

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BLI-137072-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HYE-060534-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DKN-138141-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BTC-BS37

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Đồng ý thanh toán

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LAN-010156-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HCM-056805-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KHA-151051-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản cho phép hoặc không cho phép

Tình trạng áp dụng: Đã biết

Số hồ sơ: T-DLA-039089-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BTR-078357-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LAN-010375-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

0
30