Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 101-120 trong 963 TTHC

Số hồ sơ: T-DNA-115548-TT-SĐ

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DTP-069769-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Phê duyệt

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HAG-128193-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-127024-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-VTB-057787-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Giấy báo dự thi; Thông báo kết quả thi

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HAG-134102-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DNA-115595-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BPC-018872-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Văn bản chấp thuận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-154248-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DNG-012215-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HBI-092766-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QTR-127210-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-AGI-236079-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính; Thông báo tuyển dụng (Tổ chức sự nghiệp)

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HBI-092745-TT

Đối tượng áp dụng: Tất cả

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNA-112161-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DTP-069781-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Phê duyệt

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BTN-125712-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

0
26