Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 281-300 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-DBI-100466-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-100462-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-100363-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-198730-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-199055-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-257176-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-198726-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-257180-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-257179-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Bản sao)

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-257174-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-015000-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-257171-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-257167-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-256720-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-198714-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Thẻ

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-199057-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Thẻ xông hơi khử trùng

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-198721-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-199056-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-BS803

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Hồ sơ mời thầu được phát hành cho nhà thầu

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

0
31