Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 301-320 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-NTH-BS668

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (theo mẫu số II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT).

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS665

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS667

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (theo mẫu số II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT).

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-VTB-084595-TT-SĐ01

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-VTB-084589-TT-SĐ01

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-VTB-084600-TT-SĐ01

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Bản chính giấy tờ hộ tịch đã được điều chỉnh

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-VTB-084566-TT-SĐ01

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Bản chính giấy khai sinh

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-VTB-084558-TT-SĐ01

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-VTB-BS769

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Bản sao trích lục hộ tịch

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TBH-047600-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TBH-047377-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TBH-047635-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Thông báo thu hồi

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TBH-123867-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TBH-124190-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TBH-124251-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-VTB-BS768

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Trích lục khai tử

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TBH-124239-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

0
23