Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 321-340 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-TBH-124221-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TBH-123894-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TBH-123903-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS679

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư (khoản 4 Điều 46 Luật Đầu tư) theo Mẫu II.7 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-VTB-BS767

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kết hôn

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TBH-123908-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TBH-048164-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TBH-118523-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TBH-118420-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS673

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (thay đổi nhà đầu tư) theo Mẫu II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Văn bản điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với dự án không cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TBH-118275-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS684

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Mẫu II.4 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-VTB-BS766

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TBH-118494-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TBH-047713-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS686

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-VTB-BS765

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

0
33