Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 341-360 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-KGI-BS1280

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động điện lực.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-VTB-BS761

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Trích lục thay đổi/cải chính/bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI-BS1282

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Thẻ Kiểm tra viên điện lực

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-VTB-BS760

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-VTB-BS759

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Trích lục đăng ký giám hộ

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BTP-BS300

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-VTB-BS758

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh, Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-VTB-BS757

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI- BS384

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định thu hồi đất. Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất (đối với trường hợp phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất). Tổ phát triển quỹ đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý đất đã được thu hồi.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-VTB-BS756

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Trích lục khai tử

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DNA-BS594

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-VTB-BS755

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kết hôn

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-VTB-BS754

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS1057

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo Mẫu 1 (kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ- CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ) hoặc văn bản từ chối cấp phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức, cá nhân.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS1058

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo Mẫu 1 (kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ) hoặc văn bản từ chối cấp phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức, cá nhân.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS1059

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo Mẫu 1 (kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ- CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ) hoặc văn bản từ chối cấp phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức, cá nhân.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-282903-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, quyết định của Sở Nội vụ theo thẩm quyền.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI-BS1271

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI-BS1265

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI-BS1273

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

0
29