Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 361-380 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-KGI-BS1270

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI-BS1264

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI-BS1266

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI-BS1267

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI-BS1268

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI-BS1129

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Di chúc được chứng thực

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QBI-BS1034

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Quyết định đối tượng được mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QBI-BS992

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo (theo Mẫu Phụ biểu 5, Nghị định số 98/2011/NĐ-CP).

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QBI-BS994

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Kết quả: Giấy phép khai thác hoặc văn bản thông báo lý do không cấp giấy phép khai thác; Thời hạn của giấy phép khai thác: Phù hợp với phương án khai thác, nhưng tối đa không quá 30 (ba mươi) ngày.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QBI-BS991

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của CITES.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QBI-BS970

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Kết quả: Xác nhận trên bảng kê lâm sản; Thời hạn hiệu lực của kết quả: Không quy định

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BVH-BS247

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BVH-BS208

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BVH-BS288

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BVH-BS192

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BVH-BS195

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BVH-BS200

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BVH-BS255

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

0
25