Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 21-40 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-YBA-BS77

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Thẻ

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-YBA-113461-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-YBA-BS75

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Chứng chỉ

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-YBA-113301-TT-SĐ

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Chứng chỉ

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-YBA-BS76

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Chứng chỉ

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-YBA-113439-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-YBA-113451-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-YBA-113287-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Chứng chỉ

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-YBA-113287-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Chứng chỉ

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-YBA-113466-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Chứng chỉ

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS124

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Phiếu Lý lịch tư pháp số 2

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-027440-TT-SĐ

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Phiếu Lý lịch tư pháp số 1

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS128

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS127

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HTI-BS913

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HTI-BS886

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HTI-BS865

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HNA-BS1694

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề thú y (có giá trị 05 năm).

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS08

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-GLA-284181-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định cấp hoặc không cấp Giấy công nhận vườn cây đầu dòng (Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT). Thời hạn hiệu lực của kết quả: 05 năm

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

0
28