Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 381-400 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: B-BVH-BS282

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BVH-BS167

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BVH-BS165

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BVH-BS163

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-CTH-BS1211

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở được phê duyệt.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-CTH-BS1210

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-CTH-BS1209

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-CTH-BS1208

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép gia hạn.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-CTH-BS1207

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Chứng chỉ.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-CTH-BS1206

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-CTH-BS1205

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BNN-BS471

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính. Thời hạn hiệu lực của Quyết định hành chính: 05 năm. Văn bản không chấp thuận.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HBI-BS728

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HBI-BS727

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HBI-BS726

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BLD-BS263

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm hoặc văn bản thông báo không đồng ý việc thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HBI-BS725

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

0
38