Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 401-420 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-HBI-BS724

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BLD-BS255

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HBI-BS723

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BLD-BS252

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BLD-BS169

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm hoặc văn bản thông báo không đồng ý việc tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HBI-BS722

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HBI-BS721

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HBI-BS720

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt hoặc văn bản thông báo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lý do không được phê duyệt. Thời gian thực hiện Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn phải đảm bảo theo lộ trình thực hiện đối với cây hàng năm là 5 năm, đối với cây lâu năm là 7 năm.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BLD-BS288

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BLD-BS285

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định thành lập Hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HBI-BS719

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BKC-BS297

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BKC-BS299

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HBI-BS717

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Không quy định

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HBI-BS716

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BKC-BS295

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BKC-BS291

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS23

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

0
27