Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 521-540 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-PYE-BS496

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép có thời hạn: 10 (mười) năm.

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TGG-204369-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hỗ trợ kinh phí.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TGG-BS432

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Biên bản giao nhận tiền bồi thường phù hợp với hình thức giao nhận tiền.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BGT-175143-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TQU-BS933

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Dữ liệu đất đai trên giấy hoặc thiết bị lưu trữ điện tử.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS716

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép thăm dò nước dưới đất

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS555

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BTC-BS846

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanhtrò chơi điện tử có thưởng và có văn bản thông báo rõ lý do từ chơi trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS2000

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1999

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1998

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1997

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KTU-BS505

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KTU-BS506

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng.

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KTU-BS507

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1996

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KTU-BS508

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng.

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KTU-BS509

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KTU-BS511

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

0
23