Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 561-580 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-THA-BS465

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày gửi Thông báo mà không nhận được ý kiến phản đối của cơ quan đăng ký kinh doanh, công ty có quyền bán cổ phần theo quy định về chào bán cổ phần riêng lẻ.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TTH-BS363

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Bản sao văn bản công chứng

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TTH-BS362

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Bản dịch đã được công chứng.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TTH-BS361

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy nhận lưu giữ di chúc

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TTH-BS360

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TTH-BS359

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS458

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1976

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TTH-BS358

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS455

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS454

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp / Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS453

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TTH-BS357

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1974

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TTH-BS356

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1972

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TTH-BS355

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TTH-BS354

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1971

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

0
29