Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 81-100 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-DBI-BS762

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Nộp lại giấy Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh cho Sở Tư pháp và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-198532-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-198517-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BDU-BS82

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý. Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-036810-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Bản sao văn bản công chứng

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-036625-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy nhận lưu giữ di chúc

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS137

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1747

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (theo mẫu II.3 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT).

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-044005-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1950

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-047895-TT-SĐ

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1910

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định cho giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS130

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1908

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1909

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1984

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1978

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS2029

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

0
36