Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BCT-238723-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Hoá chất
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hoá chất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ được bổ sung đầy đủ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) - 91 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Bước 2: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính phải thông báo cho doanh nghiệp về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ (chỉ yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh nội dung hồ sơ 01 lần duy nhất)
Bước 3: Cục Hóa chất giải quyết cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ . Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Hóa chất trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không cấp giấy phép
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu trực tiếp tại Cục Hóa chất hoặc qua đường bưu điện
Bản khai báo hóa chất (theo mẫu)
Hợp đồng nhập khẩu
Hóa đơn mua bán hoá chất
Phiếu an toàn hóa chất tiếng Việt theo mẫu (với hóa chất nguy hiểm)
Phiếu an toàn hóa chất tiếng Anh (nộp cùng bản tiếng Việt)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai báo hóa chất
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giấy xác nhận khai báo hoá chất nhập khẩu - Bộ Công thương
Số hồ sơ:
B-BCT-238723-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Công thương
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
30