Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-120503-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Nhân dân cấp Huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao giấy tờ hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch đề nghị UBND cấp huyện nơi lưu trữ sổ hộ tịch cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
Bước 2: Nội dung của bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch được ghi theo đúng nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch
Bước 3: Trong trường hợp sổ hộ tịch đã ghi chú việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch, thì bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch được ghi theo nội dung đã được ghi chú
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Sổ hộ tịch còn lưu trữ
Không có quy định
Số bộ hồ sơ: Không có quy định
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Không quá 3.000 đồng
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [21]
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Khám giám định lại trong trường hợp cơ quan quản lý thuộc Bộ Y tế hoặc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa - Bộ Y tế
Khám Giám định y khoa lại trong trường hợp đối tượng làm thủ tục không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh - Bộ Y tế
Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 18 tuổi trở lên - Bộ Y tế
Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người chưa đủ 16 tuổi - Bộ Y tế
Khám Giám định y khoa đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng - Bộ Y tế
Khám Giám định y khoa đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trước ngày 01 tháng 9 năm 2012 - Bộ Y tế
Khám Giám định Y khoa đối với Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng - Bộ Y tế
Tuyển dụng công chức dự bị về công tác tại Bộ Y tế - Bộ Y tế
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thi tuyển công chức - Bộ Nội vụ
Xét tuyển công chức - Bộ Nội vụ
Tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức - Bộ Nội vụ
Khai miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai) - Bộ Tài chính
Khai miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai) - Bộ Tài chính

0
30