Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BXD-037544-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng; Bộ Xây dựng (công trình cấp 1 hoặc sự cố có thiệt hại về tính mạng)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng; Bộ Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi có đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có trách nhiệm phải tiếp nhận
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản tiếp nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Gửi hồ sơ: Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng lập báo cáo nhanh sự cố trong thời hạn 24 giờ sau khi xảy ra sự cố gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp Tỉnh ( Sở Xây dựng ). Trường hợp công trình xây dựng từ cấp I trở lên có sự cố hoặc sự cố ở các công trình xây dựng thuộc mọi cấp có thiệt hại về người thì chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng còn phải báo cáo người quyết định đầu tư và Bộ Xây dựng
Tiếp nhận và giải quyết: Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm tiếp nhận và có hướng giải quyết
Báo cáo nhanh sự cố theo mẫu
Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố lập theo mẫu
Mô tả diễn biến của sự cố
Kết quả khảo sát, đánh giá, xác định mức độ và nguyên nhân sự cố
Các tài liệu về thiết kế và thi công xây dựng công trình liên quan đến sự cố
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng
Tải về
Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
33