Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-059857-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ tại bộ phận một cửa - Sở Xây dựng
Bước 2: Bộ phận một cửa - Sở Xây dựng:
+ Tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức.
+ Chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn: 01 ngày.
Bước 3: Phòng chuyên môn:
- Xử lý hồ sơ ra kết quả thẩm định: 05 ngày.
- Trình Lãnh đạo ký duyệt hồ sơ: 02 ngày.
- Nhận kết quả ký duyệt in ấn: 01 ngày.
- Chuyển bộ phận một cửa phát hành, chuyển trả hồ sơ cho cá nhân: 01 ngày.
Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định: Phòng chuyên môn thẩm định 04 ngày chuyển Bộ phận tiếp nhận yêu cầu Cá nhân bổ sung hồ sơ.
Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Sở Xây dựng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Có 10 năm liên tục tham gia lập, quản lý chi phí xây dựng;
- Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 05 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (trong số các công việc số 1, 2, 5, 6, 7, 8) quy định tại Điều 3 của Quy chế cấp chứng chỉ KSĐG của dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A;
- Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định.
Đơn đề nghị
Bản khai kinh nghiệm chuyên môn
Bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung học (bản sao y)
Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng (bản sao y)
Hai ảnh 3x4 và bản photo giấy chứng minh nhân dân.
Chứng chỉ hành nghề cũ (nếu có), Các văn bằng có liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai Kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. (mẫu PL2)
Tải về
Các thông tin về Kỹ sư định giá sau 01 năm hoạt động. (mẫu PL3)
Tải về
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng (mẫu PL1)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề 200.000 đồng/chứng chỉ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-059857-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
23