Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-062483-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư đến liên hệ tại Phòng Quản lý đầu tư để được hướng dẫn thủ tục điều chỉnh và nộp hồ sơ
Bước 2: Chuyên viên phòng quản lý đầu tư:
- Tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh đủ điều kiện.
- Soạn thảo Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh trình lãnh đạo ban duyệt.
Bước 3: Nhà đầu tư nhận Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tại Phòng Quản lý đầu tư
Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư
Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi mới
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư) (phụ lục I-7)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-062483-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29