Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-068158-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tư Xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Hoặc nhận hồ sơ qua Internet. Theo địa chỉ: www.angiangbusiness.gov.vn
Bước 2: Công dân thực hiện đầy đủ yêu cầu của hồ sơ đăng ký kinh doanh
Bước 3: Công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hoặc nộp hồ sơ qua Internet. Theo địa chỉ: www.angiangbusiness.gov.vn
Bước 4: Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ rồi viết phiếu hẹn
Bước 5: Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế để cấp mã số thuế.
Bước 6: Cơ quan thuế trả kết quả là mã số thuế đã được cấp cho Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 7: Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả soạn thảo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và trình lãnh đạo ký
Bước 8: Chuyên viên Phòng đăng ký kinh doanh chuyển sang Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội để khắc con dấu.
Bước 9: Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Nhận con dấu và giấy đăng ký mẫu dấu.
Bước 10: Kết quả của thủ tục hành chính mà doanh nghiệp nhận được là: Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp), con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của Công ty mới.
Quyết định chia Công ty
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu)
Điều lệ công ty mới
Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với Chủ sở hữu là cá nhân
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (theo mẫu)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương; điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác đối với tổ chức
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia
Đánh dấu vào bảng giá lựa chọn giá đặt con dấu do cơ sở khắc dấu cung cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
 Giấy Đề nghị Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần
Tải về
Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Đăng ký kinh doanh 20.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký chia công ty Cổ phần - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-068158-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15