Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-068179-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tư Xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Hoặc nhận hồ sơ qua Internet. Theo địa chỉ: www.angiangbusiness.gov.vn
Bước 2: Công dân thực hiện đầy đủ yêu cầu của hồ sơ đăng ký kinh doanh
Bước 3: Công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hoặc nộp hồ sơ qua Internet. Theo địa chỉ: www.angiangbusiness.gov.vn
Bước 4: Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ rồi viết phiếu hẹn
Bước 5: Thông tin về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chuyển sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính).
Bước 6: Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có trách nhiệm tạo mã số doanh nghiệp và chuyển mã số doanh nghiệp sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp cho doanh nghiệp.
Bước 7: Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả soạn thảo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và trình lãnh đạo ký
Bước 8: Chuyên viên Phòng đăng ký kinh doanh chuyển sang Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội để khắc con dấu
Bước 9: Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Nhận con dấu và giấy đăng ký mẫu dấu.
Bước 10: Kết quả của thủ tục hành chính mà doanh nghiệp nhận được là: Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp), con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với các loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện sau đây phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh:
- Xăng, dầu các loại.
- Khí đốt các loại (bao gồm cả hoạt động chiết nạp).
- Các thuốc dùng cho người.
- Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao.
- Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật. nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật.
- Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
- Phim, băng, đĩa hình (bao gồm cả hoạt động in, sao chép).
- Nguyên liệu thuốc lá.
- Dịch vụ y tế. dịch vụ y, dược cổ truyền.
- Dịch vụ kinh doanh thuốc bao gồm dịch vụ bảo quản thuốc và kiểm nghiệm thuốc.
- Hành nghề thú y.
- Hành nghề xông hơi khử trùng.
- Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông.
- Dịch vụ truy nhập Internet (ISP).
- Dịch vụ kết nối Internet (IXP).
- Dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính, viễn thông (OSP bưu chính, OSP viễn thông)/
- Cung cấp dịch vụ bưu chính.
- Dịch vụ chuyển phát thư trong nước và nước ngoài.
- Phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và tư vấn chuyên ngành về điện lực.
- Dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật.
- Dịch vụ hợp tác làm phim.
- Dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế.
- Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải.
- Các dịch vụ về chứng khoán
và thị trường chứng khoán:
+ Môi giới chứng khoán. tự kinh doanh chứng khoán. quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. bảo lãnh phát hành chứng khoán. tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán. đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.
+ Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.
+ Đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
- Dịch vụ xuất khẩu lao động.
- Dịch vụ pháp lý (bao gồm cả tư vấn pháp luật và bào chữa) do luật sư Việt Nam thực hiện.
- Dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài thực hiện
- Dịch vụ khắc dấu
- Dịch vụ bảo vệ
- Dịch vụ lữ hành quốc tế.
Ngành nghề phải có vốn pháp định như sau:
- 06 tỷ đồng đối với kinh doanh bất động sản.
- 02 tỷ đồng đối với dịch vụ bảo vệ.
Quyết định chuyển đổi của cơ quan có thẩm quyền
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
Dự thảo Điều lệ công ty
Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của đại diện chủ sở hữu công ty;
Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với trường hợp có ít nhất hai người được bổ nhiệm làm đại diện theo uỷ quyền. Kèm theo danh sách này phải có Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của từng đại diện theo ủy quyền;
Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền đối với trường hợp chỉ có một người được bổ nhiệm làm người đại diện theo uỷ quyền
Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
 Danh sách người đại diện theo ủy quyền
Tải về
 Giấy Đề nghị Đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH 1 thành viên
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Đăng ký kinh doanh 200.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
20