Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-081547-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ tỉnh An Giang
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Từ tháng 6 đến cuối tháng 7 hằng năm
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thông báo tuyển dụng của sở Nội vụ An Giang
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo:
+ Phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển dụng và ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng.
+ Thông báo kế hoạch tuyển dụng.
+ Tổ Thư ký đặt ở phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.
Bước 2: Cá nhân có nhu cầu tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông nộp hồ sơ xin tuyển dụng tại phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo
Bước 3: Tổ Thư ký:
- Tiếp nhận hồ sơ xin tuyển dụng.
- Kiểm tra, phân loại, lập danh sách dự tuyển dụng.
- Sắp xếp hồ sơ theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp: xếp thứ tự theo trường đào tạo, hệ đào tạo, xếp loại tốt nghiệp. Diện ưu tiên theo Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ được xếp trên của cùng loại tốt nghiệp
Bước 4: Người dự tuyển tập trung theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo để chọn nhiệm sở. Hội đồng tuyển dụng xét duyệt tuyển dụng: lấy điểm theo thứ tự từ cao nhất đến đủ chỉ tiêu tuyển
Bước 5: Sở Giáo dục và Đào tạo lập danh sách sinh viên đã được phân công và chuyển về Sở Nội vụ đề nghị ra thông báo tuyển dụng
Bước 6: Phòng Tổ chức cán bộ sở Giáo dục và Đào tạo giao thông báo tuyển dụng của Sở Nội vụ cho cá nhân và đơn vị sử dụng tại đơn vị mà cá nhân đó được phân công
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có hộ khẩu thường trú (của cá nhân hoặc của chồng, vợ) tại tỉnh An Giang
Phải có bằng tốt nghiệp
Đơn xin tuyển dụng
Sơ yếu lý lịch
Bản sao hộ khẩu thường trú
Bản sao giấy khai sinh
Bản sao văn bằng, chứng nhận bảng điểm tốt nghiệp
Giấy khám sức khỏe
Diện ưu tiên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin tuyển dụng
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-081547-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31