Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-221043-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc gửi qua đường bưu điện
Bước 2: Cán bộ phụ trách nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ra phiếu hẹn ngày trả kết quả
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Văn bản phê duyệt nội dung sản phẩm của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ là căn cứ để doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu tại Hải quan
- Riêng đối với sản phẩm là băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình và các sản phẩm ghi trên vật liệu, phương tiện kỷ thuật khác có nội dung thay sách hoặc minh hoạ cho sách sẽ do Cục Xuất bản phê duyệt danh mục sản phẩm xin nhập khẩu
Đơn đề nghị phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu (theo mẫu)
Văn bản chứng nhận bản quyền tác giả, nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm (kèm theo văn bản dịch ra tiếng Việt)
Mẫu sản phẩm đề nghị xét duyệt nội dung để nhập khẩu (nếu sản phẩm chứa đựng nội dung bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chương trình ca nhạc bổ sung mới vào chương trình ca nhạc đã được thẩm định ghi trên đĩa nén, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác 10.000 đồng/một bài hát, bản nhạc được bổ sung mới (tổng mức phí không quá 2.000.000 đồng/một chương trình ca nhạc bồ sung mới)
Phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác - Chương trình ca nhạc, sân khấu ghi trên băng, đĩa: 70.000 đồng/Block - Chương trình ca nhạc, sân khấu ghi trên đĩa nén, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác: + Ghi dưới hoặc bằng 50 bài hát, bản nhạc: 700.000 đồng/một chương trình + Ghi trên hoặc bằng 50 bài hát, bản nhạc: 700.000 + mức phí tăng thêm là 10.000 đồng/01 bài hát, bản nhạc (tổng mức phí không quá 2.000.000 đồng/một chương trình)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc các thể loại khác (ghi trên mọi chất liệu) không phải là tác phẩm điện ảnh cho các doanh nghiệp nhập khẩu - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-221043-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Văn hóa
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28