Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-240085-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong trường hợp việc nhận nuôi con nuôi đã được đăng ký nhưng sổ hộ tịch và bản chính quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, nếu có yêu cầu đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi thì cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã - nơi đương sự cư trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây.
Bước 2: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký một bản chính giấy chứng nhận nuôi con nuôi. Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến sự kiện hộ tịch đăng ký lại (nếu có) được thu hồi và lưu hồ sơ. Trong cột ghi chú của sổ hộ tịch và dưới tiêu đề của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ "Đăng ký lại".
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Trong trường hợp đăng ký lại tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã không phải nơi người thực hiện thủ tục hành chính đã đăng ký hộ tịch trước đây, thì Tờ khai phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký hộ tịch về việc đã đăng ký; trừ trường hợp người thực hiện thủ tục hành chính xuất trình được bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây.
+ Khi đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi, nếu người đi đăng ký lại xuất trình bản sao giấy tờ đã cấp hợp lệ trước đây, thì nội dung nhận nuôi con nuôi được ghi theo nội dung của bản sao giấy tờ hộ tịch đó.
+ Cả cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại.
+ Khi đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi, các bên người thực hiện thủ tục hành chính phải có mặt. Quan hệ giữa cha mẹ nuôi với con nuôi được công nhận kể từ ngày đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây.
Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (theo mẫu).
Bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí 400.000 đồng/trường hợp

0
23