Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-264493-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Người lao động đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng làm việc
* Trường hợp người lao động có nhu cầu đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm giới thiệu việc làm không phải là nơi đã làm việc thì khi đăng ký thất nghiệp phải có xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp của Trung tâm Giới thiệu việc làm trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
- Người lao động đề nghị xác nhận chưa đăng ký thất nghiệp (mẫu số 1a Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH)
- Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xem xét và xác nhận việc chưa đăng ký thất nghiệp cho người lao động (mẫu số 1b Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH). Trung tâm Giới thiệu việc làm chỉ cấp duy nhất 01 bản xác nhận cho người lao động, người lao động phải có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn bản xác nhận
- Người lao động bị thất nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày đăng ký thất nghiệp
Bước 2: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cơ quan ra phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả hồ sơ
+ Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị cá nhân bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do
Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang thẩm định mức, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, soạn thảo Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, phê duyệt
Bước 4: Người lao động nhận kết quả (Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp) tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh An Giang
- Hằng tháng, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp để thông báo về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau
+ Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị ốm đau, thai sản thì phải có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc cấp tương đương trở lên
+ Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tai nạn thì phải có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc cấp tương đương trở lên hoặc xác nhận của cảnh sát giao thông đối với trường hợp bị tai nạn giao thông
+ Do thiên tai, dịch họa thì phải có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo đơn đề nghị của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
- Các trường hợp không trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nêu trên, chậm nhất 3 ngày tính theo ngày làm việc sau ngày thông báo về việc tìm việc làm theo quy định thì người lao động phải gửi giấy tờ theo quy định nêu trên đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện
- Ngày thông báo và xác nhận của Trung tâm Giới thiệu việc làm được ghi tại bản Thông tin về việc thông báo tìm kiếm việc làm theo mẫu số 25. Bản Thông tin về việc thông báo tìm kiếm việc làm được cung cấp người lao động khi đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
- Khi thực hiện việc thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định, người lao động phải mang theo quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp và tờ thông tin nêu trên để Trung tâm xác nhận về việc thông báo của người lao động. Nếu bị thất lạc tờ thông tin về việc thông báo tìm kiếm việc làm thì người lao động phải đề nghị Trung tâm Giới thiệu việc làm cấp lại để theo dõi
- Thông báo về việc tìm kiếm việc làm được thực hiện (mẫu số 13 Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH)
Đăng ký thất nghiệp (mẫu số 1 Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH)
Thông tin đăng ký thất nghiệp (mẫu số 2 Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH)
Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (mẫu số 3 Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH)
Bản sao Hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn, hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc Quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp
Sổ Bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề nghị xác nhận chưa đăng ký thất nghiệp
Tải về
Đơn đăng ký thất nghiệp
Tải về
Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Tải về
Thông báo về việc tìm việc làm
Tải về
Thông tin đăng ký thất nghiệp
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-264493-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24