Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS328-SĐ
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tiếp nhận thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp, Hợp tác xã nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đề nghị cấp phép qua đường bưu chính đến Sở Giao thông Vận tải. Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu chính thì người thực hiện thủ tục hành chính trả phí dịch vụ bưu chính
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả:
+ Hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ sơ yêu cầu
+ Chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý Vận tải
Bước 3: Phòng Quản lý Vận tải kiểm tra, lưu theo dõi
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Trước khi thực hiện giảm tần suất chạy xe hoặc ngừng khai thác trên tuyến ít nhất 20 (hai mươi) ngày, doanh nghiệp, hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định cho Sở Giao thông Vận tải và bến xe hai đầu tuyến
+ Trước khi tuyến ngừng hoạt động hoặc giảm tần suất chạy xe ít nhất 07 (bảy) ngày, bến xe hai đầu tuyến có trách nhiệm thông báo công khai tại bến xe
+ Sau thời điểm ngừng khai thác 05 (năm) ngày làm việc, doanh nghiệp, hợp tác xã phải nộp lại phù hiệu của xe ngừng khai thác trên tuyến cho Sở Giao thông Vận tải nơi cấp
Thông báo ngừng hoạt động, giảm tần suất chạy xe trên tuyến (phụ lục 15)
Phù hiệu của xe ngừng khai thác
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thông báo ngừng hoạt động, giảm tần suất chạy xe trên tuyến - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS328-SĐ
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Giao thông - vận tải
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32