Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS346
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp, Hợp tác xã nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đề nghị cấp phép qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải. Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính qua đường bưu điện thì người thực hiện thủ tục hành chính nộp phí, lệ phí thực thực hiện thủ tục hành chính thông qua Công ty cổ phần bưu chính Viettel
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả:
Hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ sơ yêu cầu, ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả
Chuyển hồ sơ phòng Quản lý Vận tải
Bước 3: Phòng Quản lý Vận tải:
Kiểm tra hồ sơ; trình ký Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hoặc văn bản trả lời
Trường hợp hồ sơ nhận theo đường bưu điện còn thiếu hoặc không hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần bổ sung, sửa đổi trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ
Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trả kết quả giải quyết trực tiếp cho người thực hiện thủ tục hành chính hoặc gửi trả qua đường bưu điện. Người thực hiện thủ tục hành chính trả phí dịch vụ chuyển phát cho Công ty cổ phần bưu chính Viettel nếu có yêu cầu trả kết quả qua đường bưu điện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh:
Có phương án kinh doanh, trong đó bảo đảm thời gian thực hiện hành trình chạy xe, thời gian bảo dưỡng, sửa chữa duy trì tình trạng kỹ thuật của xe;
Có đủ số lượng phương tiện thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh hoặc quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị kinh doanh đối với xe thuê tài chính của tổ chức cho thuê tài chính, xe thuê của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật.
•Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã phải có cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, trong đó quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã;
•Số lượng phương tiện phải phù hợp với phương án kinh doanh.
Còn niên hạn sử dụng theo quy định;
Được Kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường theo quy định.
Đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải hành khách với cơ quan quản lý tuyến gồm: chất lượng phương tiện; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên phục vụ; phương án tổ chức vận tải; các quyền lợi của hành khách; các dịch vụ cho hành khách trên hành trình; cam kết thực hiện chất lượng dịch vụ.
Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.
Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định phải có thêm các điều kiện sau:
Có bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông;
Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe:
Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh; lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật; lái xe buýt, nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ vận tải khách, an toàn giao thông theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải;
Đơn vị kinh doanh bố trí đủ số lượng lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phù hợp phương án kinh doanh và các quy định của pháp luật; đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 30 (ba mươi) chỗ ngồi trở lên phải có nhân viên phục vụ trên xe.
Nơi đỗ xe:
Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí đủ diện tích đỗ xe theo phương án kinh doanh;
Diện tích đỗ xe của đơn vị có thể thuộc quyền sở hữu của đơn vị hoặc hợp đồng thuê địa điểm đỗ xe;
Nơi đỗ xe bảo đảm các yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường.
Phương tiện phải gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định:
Phải lắp đặt và duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của thiết bị giám sát hành trình của xe.
Thiết bị giám sát hành trình của xe phải bảo đảm tối thiểu các yêu cầu sau đây:
• Lưu giữ các thông tin: hành trình, tốc độ vận hành, số lần và thời gian dừng đỗ, đóng hoặc mở cửa xe, thời gian lái xe;
• Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng làm tài liệu trong quản lý hoạt động của đơn vị vận tải và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.
Lộ trình gắn thiết bị giám sát hành trình: Đến ngày 01/ 01/ 2012 xe buýt, phải gắn thiết bị giám sát hành trình.
Xe buýt phải có sức chứa từ 17 (mười bảy) chỗ ngồi trở lên, có diện tích sàn xe dành cho khách đứng và được thiết kế theo quy chuẩn do Bộ Giao thông Vận tải quy định.
Xe có niên hạn sử dụng theo quy định: Cự ly từ 300 kilômét trở xuống: không vượt quá 20 (hai mươi) năm đối với xe ô tô sản xuất để chở khách; không vượt quá 17 (mười bảy) năm đối với ô tô chuyển đổi công năng trước ngày 01/01/2002 từ các loại xe khác thành ô tô chở khách; có màu sơn đặc trưng được đăng ký với cơ quan quản lý tuyến
Giấy đề nghị cấp Giấy phép (phụ lục 2)
Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải
Phương án kinh doanh (phụ lục 1)
Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận theo dõi an toàn giao thông
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị cấp Giấy phép
Tải về
Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS346
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
33